آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آوای قانون تجارت

نام کتاب: آوای قانون تجارت
تدوین: چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: -
مشخصات ظاهری: - صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 490000ریال
چکیده ای از کتاب: این لوح فشرده حاوی صوت خوانش قانون تجارت میباشد.
قابل پخش در تمامی دستگاه های پخش خانگی و خوردو قابل استفاده در گوشی همراه.
مناسب استفاده در هنگامی که استفاده از کتاب مقدور نباشد و یا مشکل در مطالعه وجود داشته باشد. و به خصوص مناسب جهت تثبیت قانون در ذهن میباشد.
برچسب ها:
آواي قانون تجارت   چتر دانش   آواي قانون تجارت چتر دانش    آواي قانون    قانون تجارت   صوت قانون    صوت قانون تجارت   آواي قانون چتردانش   حقوق تجارت    فايل صوتي حقوق تجارت   فايل صوتي قانون تجارت      نام کتاب: آوای قانون آئین دادرسی کیفری
تدوین: چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: -
مشخصات ظاهری: - صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 490000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آوای قانون آئین دادرسی مدنی
تدوین: چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: -
مشخصات ظاهری: - صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 490000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آوای قانون مدنی
تدوین: چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: -
مشخصات ظاهری: - صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 490000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: آوای قانون مجازات اسلامی
تدوین: چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: -
مشخصات ظاهری: - صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 490000ریال
اطلاعات بیشتر...