آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
کتب سایر ناشرین

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه (کیفری)
تدوین: مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 0-6-96528-600-978
مشخصات ظاهری: 684 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 750000ریال
اطلاعات بیشتر...

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: روش رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادسرا (همراه با دستورات قضایی)
تدوین: مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 6-96528-600-978
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: به رنگ خون
تدوین: دکتر حسنعلی درودیان
ناشر: علی صابری
شابک: 2-00-7047-600-978
مشخصات ظاهری: 343 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 704 کلیدواژه مهم متون حقوقی
تدوین: روح الله خلجی
ناشر: کتاب طه
شابک: 4-726014-622-978
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 850000ریال
قیمت با تخفیف: 850000ریال
اطلاعات بیشتر...

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: روش رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادگاه
تدوین: سید مهدی صنعتی - مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 978-622-99074-2-9
مشخصات ظاهری: 266 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 270000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: جامع آزمونی آراء وحدت رویه حقوقی - کیفری
تدوین: محمد همتی راد
ناشر: نشر صالحیان
شابک: 978-622-6045-01-8
مشخصات ظاهری: 223 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اصطلاحات حقوقی
تدوین: ابراهیم مشعوف
ناشر: اندیشه سبز نوین
شابک: 5-71-8106-600-978
مشخصات ظاهری: 285 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 1000000ریال
قیمت با تخفیف: 1000000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تحریر الروضة فی شرح اللمعة (جلد اول)
تدوین: زین الدین بن علی (شهید ثانی)
ناشر: سمت، مؤسسه فرهنگی طه
شابک: 3-693-459-964-978
مشخصات ظاهری: 231 صفحه
نوبت چاپ: بیستم
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 750000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها
تدوین: دکتر حسن پیک
ناشر: خرسندی
شابک: 6-661-114-600-978
مشخصات ظاهری: 231 صفحه
نوبت چاپ: بیست و سوم
قیمت: 280000ریال
قیمت با تخفیف: 280000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم) جلد دوم
تدوین: دکتر غلامحسین الهام، دکتر محسن برهانی
ناشر: میزان
شابک: 8-589-511-964-978
مشخصات ظاهری: 400 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم جلد دوم) چاپ سوم
تدوین: دکتر غلامحسین الهام،‌ دکتر محسن برهانی
ناشر: میزان
شابک: 1-869-511-964-978
مشخصات ظاهری: 400 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: راهنمای تنظیم شکوائیه‌های کیفری بر اساس نرم‌افزارهای قضایی
تدوین: دکتر غلامرضا اخلاقی
ناشر: آداک
شابک: 7-7-90722-600-978
مشخصات ظاهری: 280 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تحلیل حقوقی مقررات بین‌المللی حاکم بر نجات کشتی‌ها با تأکید بر حادثه سانچی
تدوین: حامد اسفینی فراهانی
ناشر: حقوق‌یار
شابک: 7-08-7220-622-978
مشخصات ظاهری: 168 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 500000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: criminal law
تدوین: Andrew Ashworth
ناشر: میزان
شابک: 111111
مشخصات ظاهری: 508 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 650000ریال
قیمت با تخفیف: 650000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مدیریت مالی (جلد دوم)
تدوین: ریموند پی.نوو
ناشر: میزان
شابک: 111111
مشخصات ظاهری: 480 صفحه
نوبت چاپ: نوزدهم
قیمت: 2200000ریال
قیمت با تخفیف: 2200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ضابطان قوه قضاییه (دادگستری - نظامی) در فرآیند دادرسی کیفری
تدوین: سید مهدی صنعتی - ایوب نوریان - مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 3-4-99047-622-978
مشخصات ظاهری: 176 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 150000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه
تدوین: مصطفی دلشاد تهرانی
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 2-953-387-964-978
مشخصات ظاهری: 228 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 590000ریال
قیمت با تخفیف: 590000ریال
اطلاعات بیشتر...