آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
کتب سایر ناشرین

نام کتاب: مجموعه سؤالات طبقه بندی شده حقوق تجارت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی مهر پویان پویا
ناشر: مهرپویان پویا
شابک: 4-967994-622-978
مشخصات ظاهری: 300 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 700000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه سؤالات طبقه بندی شده حقوق ثبت
تدوین: فاطمه خسروی
ناشر: مهرپویان پویا
شابک: 0-967992-622-978
مشخصات ظاهری: 253 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 700000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: جرم‌شناسی (با تجدیدنظر و اضافات)
تدوین: دکتر علی نجفی توانا
ناشر: آموزش و سنجش
شابک: 1-25-5177-600-978
مشخصات ظاهری: 242 صفحه
نوبت چاپ: هجدهم
قیمت: 160000ریال
قیمت با تخفیف: 160000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه (کیفری)
تدوین: مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 0-6-96528-600-978
مشخصات ظاهری: 684 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 750000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: روش رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادسرا (همراه با دستورات قضایی)
تدوین: مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 6-96528-600-978
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: به رنگ خون
تدوین: دکتر حسنعلی درودیان
ناشر: علی صابری
شابک: 2-00-7047-600-978
مشخصات ظاهری: 343 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 704 کلیدواژه مهم متون حقوقی
تدوین: روح الله خلجی
ناشر: کتاب طه
شابک: 4-726014-622-978
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 600000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: نگارش علمی
تدوین: سید علی کرامتی مقدم
ناشر: ضریح آفتاب
شابک: 7-341-476-600-978
مشخصات ظاهری: 206 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: روش رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادگاه
تدوین: سید مهدی صنعتی - مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 978-622-99074-2-9
مشخصات ظاهری: 266 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 270000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: جامع آزمونی آراء وحدت رویه حقوقی - کیفری
تدوین: محمد همتی راد
ناشر: نشر صالحیان
شابک: 978-622-6045-01-8
مشخصات ظاهری: 223 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق کار
تدوین: دکتر سید عزت الله عراقی
ناشر: سمت
شابک: 978-964-530-857-3
مشخصات ظاهری: 340 صفحه
نوبت چاپ: هجدهم
قیمت: 160000ریال
قیمت با تخفیف: 160000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: متدلوژی حقوق
تدوین: دکتر امین جعفری
ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش
شابک: 978-600-8040-44-6
مشخصات ظاهری: 396 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 280000ریال
قیمت با تخفیف: 280000ریال
اطلاعات بیشتر...