آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
کتب سایر ناشرین

نام کتاب: فقه استدلالی در نظم حقوقی
تدوین: حسین جاور- محدثه اصولی
ناشر: مرکز نشر کتاب
شابک: 5-79-7218-964-978
مشخصات ظاهری: 192 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 185000ریال
قیمت با تخفیف: 185000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مختصر اصول فقه
تدوین: محمد بخشی کشتلی
ناشر: طرح نوین اندیشه
شابک: 8-79-6284-600-978
مشخصات ظاهری: 520 صفحه
نوبت چاپ: چهارم بهار96
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی
تدوین: علی بهادری جهرمی، محمد صادق فرهانی
ناشر: پژواک عدالت
شابک: 978-622-99578-4-2
مشخصات ظاهری: 186 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه سؤالات طبقه بندی شده حقوق تجارت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی مهر پویان پویا
ناشر: مهرپویان پویا
شابک: 4-967994-622-978
مشخصات ظاهری: 300 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 700000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه سؤالات طبقه بندی شده حقوق ثبت
تدوین: فاطمه خسروی
ناشر: مهرپویان پویا
شابک: 0-967992-622-978
مشخصات ظاهری: 253 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 700000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: جرم‌شناسی (با تجدیدنظر و اضافات)
تدوین: دکتر علی نجفی توانا
ناشر: آموزش و سنجش
شابک: 1-25-5177-600-978
مشخصات ظاهری: 242 صفحه
نوبت چاپ: هجدهم
قیمت: 160000ریال
قیمت با تخفیف: 160000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه (کیفری)
تدوین: مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 0-6-96528-600-978
مشخصات ظاهری: 684 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 750000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: روش رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادسرا (همراه با دستورات قضایی)
تدوین: مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 6-96528-600-978
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: به رنگ خون
تدوین: دکتر حسنعلی درودیان
ناشر: علی صابری
شابک: 2-00-7047-600-978
مشخصات ظاهری: 343 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 704 کلیدواژه مهم متون حقوقی
تدوین: روح الله خلجی
ناشر: کتاب طه
شابک: 4-726014-622-978
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 600000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: نگارش علمی
تدوین: سید علی کرامتی مقدم
ناشر: ضریح آفتاب
شابک: 7-341-476-600-978
مشخصات ظاهری: 206 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: وقف‌نامه منیرالسلطنه (سندی ماندگار از زنان واقف دوره قاجار)
تدوین: حمیده شهیدی
ناشر: نشر استناد
شابک: 978-622-98559-0-4
مشخصات ظاهری: 155 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 550000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: روش رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادگاه
تدوین: سید مهدی صنعتی - مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 978-622-99074-2-9
مشخصات ظاهری: 266 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 270000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ترجمه المنجد (دو جلدی)
تدوین: ترجمه مصطفی رحیمی نیا
ناشر: انتشارات صبا
شابک: 978-964-6448-49-01
مشخصات ظاهری: 2272 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 3000000ریال
قیمت با تخفیف: 3000000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه 1
تدوین: علیرضا امینی - سیدمحمدرضا آیتی
ناشر: انتشارات طه
شابک: 978-600-5334-57-9
مشخصات ظاهری: 263 صفحه
نوبت چاپ: بیست و پنجم
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه 2
تدوین: علیرضا امینی - سید محمدرضا آیتی
ناشر: انتشارات طه
شابک: 978-600-5334-68-5
مشخصات ظاهری: 353 صفحه
نوبت چاپ: بیست و چهارم
قیمت: 1050000ریال
قیمت با تخفیف: 1050000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه دو جلدی
تدوین: علیرضا امینی - سید محمدرضا آیتی
ناشر: انتشارات طه
شابک: 978-600-5334-68-5
مشخصات ظاهری: 616 صفحه
نوبت چاپ: بیست و چهارم
قیمت: 1850000ریال
قیمت با تخفیف: 1850000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه سوالات چهارگزینه ای اصول فقه
تدوین: احمد زهره‌وند
ناشر: مکتوب آخر
شابک: 978-600-98028-5-2
مشخصات ظاهری: 508 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: جامع آزمونی آراء وحدت رویه حقوقی - کیفری
تدوین: محمد همتی راد
ناشر: نشر صالحیان
شابک: 978-622-6045-01-8
مشخصات ظاهری: 223 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه
تدوین: ابوالفضل باقری راد
ناشر: نیک اندیشان راد
شابک: 978-964-8401-75-4
مشخصات ظاهری: 544 صفحه
نوبت چاپ: هشتم
قیمت: 1000000ریال
قیمت با تخفیف: 1000000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مختصر اصول فقه
تدوین: محمدکاظم بیات
ناشر: مکتوب آخر
شابک: 978-600-98028-2-1
مشخصات ظاهری: 328 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 280000ریال
قیمت با تخفیف: 280000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق کار
تدوین: دکتر سید عزت الله عراقی
ناشر: سمت
شابک: 978-964-530-857-3
مشخصات ظاهری: 340 صفحه
نوبت چاپ: هجدهم
قیمت: 160000ریال
قیمت با تخفیف: 160000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: متدلوژی حقوق
تدوین: دکتر امین جعفری
ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش
شابک: 978-600-8040-44-6
مشخصات ظاهری: 396 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 280000ریال
قیمت با تخفیف: 280000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ستارگان هدایت (مناظره‌ای پیرامون ضرورت حجت الهی)
تدوین: وحید باقرپور کاشانی
ناشر: انتشارات وحید باقرپور کاشانی
شابک: 5-1453-04-600-978
مشخصات ظاهری: 278 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 700000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اصول فقه جامع و کاربردی(جلد دوم)
تدوین: دکتر نعمت الله دالوند
ناشر: خدمات فرهنگی کرمان
شابک: 0-1683-00-622-978
مشخصات ظاهری: 309 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 380000ریال
قیمت با تخفیف: 380000ریال
اطلاعات بیشتر...