آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
حقوق ثبت

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: قانون یار حقوق ثبت
تدوین: محمد شعبانی- میثم عبداللهی
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-33-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 385 صفحه
نوبت چاپ: نهم
قیمت: 325000ریال
قیمت با تخفیف: 292500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌هاي صنعتي ‌و علائم تجاري مصوب 1386 به همراه آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1387
تدوین: مصطفی افشاری
ناشر: چتر دانش
شابک: 1-028-410-600-978
مشخصات ظاهری: 146 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 60000ریال
قیمت با تخفیف: 54000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق ثبت
تدوین: محسن رفعتی
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-039-410-600-978
مشخصات ظاهری: 232 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور کاربردی بر اساس قوانین ثبتی
تدوین: محسن رفعتی
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-062-410-600-978
مشخصات ظاهری: 296 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ‌قانون ثبت اسناد و املاك نموداری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-074-410-600-978
مشخصات ظاهری: 190 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 110000ریال
قیمت با تخفیف: 99000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: نخستین قانون ثبت اسناد ایران مصوب ۱۲۹۰ شمسی به همراه نخستین قانون سجل احوال مصوب ۱۳۰۴ شمسی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 6-081-410-600-978
مشخصات ظاهری: 68 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 40000ریال
قیمت با تخفیف: 36000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق ثبت تخصصی (حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا، ثبت شرکتها)
تدوین: دکتر حمیدرضا آدابی
ناشر: جنگل جاودانه
شابک: 5-210-316-600-978
مشخصات ظاهری: 696 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 1000000ریال
قیمت با تخفیف: 1000000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه کامل بخش نامه‌ها،دستورالعمل‌ها و آراء وحدت رویه ثبتی بخش اسناد
تدوین: ماشالله گرامی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 5-265-316-600-978
مشخصات ظاهری: 520 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق ثبت اسناد و املاک(کاربردی)
تدوین: اسماعیل عابدینی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 2-617-316-600-978
مشخصات ظاهری: 464 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 220000ریال
قیمت با تخفیف: 220000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی جلد اول بخش املاک
تدوین: ماشاالله گرامی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 1-010-316-600-978
مشخصات ظاهری: 640 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 180000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی جلد دوم بخش اسناد
تدوین: ماشاالله گرامی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 9-142-316-600-978
مشخصات ظاهری: 544 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 210000ریال
قیمت با تخفیف: 210000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: شرح آراء شورای عالی ثبت-دوجلدی
تدوین: ماشاالله گرامی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 1-586-316-600-978
مشخصات ظاهری: 441 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 500000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آیین نگارش دادخواست‌ها و لوایح تخصصی مدرن دعاوی ثبت املاک و اسناد، شرکت‌ها، ثبت علایم، اموال منقول و غیر منقول، عملیات اجرایی، داوری
تدوین: عباس بشیری
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 4-383-158-600-978
مشخصات ظاهری: 608 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 900000ریال
قیمت با تخفیف: 900000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل های ثبتی -بخش املاک- جلد اول
تدوین: ماشاالله گرامی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 5-265-316-600-978
مشخصات ظاهری: 336 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 180000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: حقوق ثبت کاربردی و عملی، ثبت املاک و نحوه تنظیم اسناد، اجرای اسناد رسمی، ثبت شرکتها، تعرفه های ثبتی
تدوین: علیرضا میرزایی
ناشر: انتشارات بهنامی
شابک: 1-81-5380-600-964
مشخصات ظاهری: 432 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه آزمو نهای کارشناسی رسمی دادگستری (امور ثبتی)
تدوین: رضا کریمی منفرد
ناشر: چتردانش
شابک: 1-213-410-600-978
مشخصات ظاهری: 90 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 75000ریال
قیمت با تخفیف: 67500ریال
اطلاعات بیشتر...