آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
555 ماده از قانون مدنی برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی

نام کتاب: 555 ماده از قانون مدنی برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی
تدوین: الهام مختاري
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-56-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 116 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
چکیده ای از کتاب: 555ماده از قانون مدنی برگزیده و کاربردی در آزمون های حقوقی عنوان کتابی است که دربردارنده 555 ماده از 1335 ماده قانون مدنی می باشد. 555 ماده که با لحاظ شاخص هایی نسبت به دیگر مواد آن قانون با اهمیت تر تشخیص داده شده اند. کتاب مذکور می تواند در ایام نزدیک به آزمون های حقوقی متنی کارآمد برای مرور سریع مطالب باشد. از دیگر مشخصات این کتاب درجه بندی میزان اهمیت مواد قانونی است که البته امتیاز ویژه ای برای این اثر به حساب می آید. در پایان مجموعه نیز قانون مسئولیت مدنی و قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391) وارد شده است.
برچسب ها:
555 ماده از قانون مدني برگزيده و کاربردي در آزمونهاي حقوقي    الهام مختاري    555 ماده از قانون مدني برگزيده و کاربردي در آزمونهاي حقوقي الهام مختاري   قانون مدني   قوانين برگزيده مدني   555 ماده قانون مدني   555 ماده      نام کتاب: 444 ماده از قانون تجارت برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی
تدوین: الهام مختاري
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-57-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 134 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 333ماده از قانون آیین دادرسی مدنی برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی و 44 ماده از قانون اجرای احکام مدنی
تدوین: الهام مختاري
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-55-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 107 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 600 ماده از قانون مجازات اسلامی برگزیده و کاربردی در آزمون‌های حقوقی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-70-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 190 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 500 ماده از قانون آیین دادرسی کیفری برگزیده و کاربردی در آزمون های حقوقی
تدوین: میثم مختارزاده
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-029-410-600-978
مشخصات ظاهری: 189 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...