آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
عوامل در علم نحو:(شرح منظومه «العوامل فی النحو » جرجانی)

نام کتاب: عوامل در علم نحو:(شرح منظومه «العوامل فی النحو » جرجانی)
تدوین: مجتبی بختیاری
ناشر: چتردانش
شابک: 4-139-410-600-978
مشخصات ظاهری: 144 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
چکیده ای از کتاب: ازجمله کتاب هایی که قواعد نحو را به صورت موجز و مختصر درقالب نظم شعري بیان کرده، منظومه «العوامل فی النحو» عبدالقاهرجرجانی (م ۴۷۴ ه ق) است. اختصار مطالب از یک طرف و منظوم بودن آن ازسوي دیگر بر ارزش اثر افزوده و امر را براي طلاب علوم دینی و دانشجویان تسهیل کرده است.
اما با توجه به نیاز شعر به تفسیر و تبیین، در کتاب حاضر، در مقام تشریح ابیات آن اثر هستیم تا امر تفهیم مطالب و تثبیت قواعد مذکور بر طالبان آسان گردد. همچنین با دسته بندي هر مطلب و تبیین هر مسأله با مثال و بیانی رسا سعی در توضیح کافی ابیات نموده ایم. در عین حال که کتاب قابل استفاده براي طلاب حوزه های علمیه است، دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های حقوق، فقه، علوم قرآن و ... نیز می توانند از آن بهره مند گردند.
فهرست:
باب 1: علم صرف و علم نحو
باب 2: معرب و مبنی
باب 3: حروف جر
باب 4: حروف مشبهةبالفعل
باب 5: حروف ناصب اسم
باب 6: حروف ناصب بالذات
باب 7: حروف جزم
باب 8: اسما جزم
باب 9: تمييز (1)
باب 10: تمييز عدد (2)
باب 11: تمييز ( 3)
باب 12: اسم فعل
باب 13: افعال ناقصه
باب 14: افعال مقاربه
باب 15: افعال مدح و ذم
باب 16: افعال قلوب
باب 17: اسم فاعل، اسم مفعول، مضاف
باب 18: صفت مشبهه
باب 19: عامل لفظی و معنوی

برچسب ها:
عوامل در علم نحو:(شرح منظومه «العوامل في النحو » جرجاني)   مجتبي بختياري   عوامل در علم نحو   عوامل در علم نحو مجتبي بختياري   العوامل في النحو بختياري   شرح منظومه «العوامل في النحو » جرجاني   شرح منظومه «العوامل في النحو » جرجاني بختياري   علم نحو   علم نحو بختياري   ادبيات عرب   ادبيات عرب بختياري      نام کتاب: 500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده ادبیات عرب
تدوین: محمد صدری ارحامی
ناشر: چتردانش
شابک: 6-094-410-600-978
مشخصات ظاهری: 217 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: صرف و نحو کاربردی تجزیه و ترکیب سوره های مبارکه حمد و بقره
تدوین: عبدالله مختاری بهمئی، محسن صالحی زاده
ناشر: چتردانش
شابک: 9-192-410-600-978
مشخصات ظاهری: 556 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: عناوین النحو: شرح و ترجمه الفیه ابن مالک
تدوین: عبدالله مختاری بهمئی
ناشر: چتردانش
شابک: 6-193-410-600-978
مشخصات ظاهری: 396 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: متن و ترجمه اشعار الفیه ابن مالک
تدوین: عبدالله مختاری بهمئی
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-194-410-600-978
مشخصات ظاهری: 155 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 65000ریال
قیمت با تخفیف: 58500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مختصر زبان عربی
تدوین: رضا رحیمی دهسوری
ناشر: چتردانش
شابک: 7-042-410-600-978
مشخصات ظاهری: 131 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مختصر المفید
تدوین: سیدمحمدحسن روناسی
ناشر: چتردانش
شابک: 3-206-410-600-978
مشخصات ظاهری: 180 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ادبیات عرب نموداری
تدوین: سجاد رزاقی
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-227-410-600-978
مشخصات ظاهری: 400 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 225000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: نحو کاربردی ویژه دانشجویان حقوق
تدوین: عدنان طهماسبی، سعدالله همایونی
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-243-410-600-978
مشخصات ظاهری: 139 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: رساله الحروف
تدوین: سید محمد حسن روناسی
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-320-410-600-978
مشخصات ظاهری: 148 صفحه
نوبت چاپ: اول98
قیمت: 135000ریال
قیمت با تخفیف: 121500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ساختارشناسی صرفی گزیده‌ای از واژگان و اصطلاحات قانون مدنی
تدوین: سجاد رزاقی
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-336-410-600-978
مشخصات ظاهری: 689 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 900000ریال
قیمت با تخفیف: 810000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ادبیات عرب در صدر اسلام
تدوین: آیت الله حاج شیخ مهدی غیاث الدین نجفی
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-331-410-600-978
مشخصات ظاهری: 172(186 صفحه واقعی) صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اشعار الفیه ابن مالک با اعراب گذاری
تدوین: عبدالله مختاری بهمئی
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-279-410-600-978
مشخصات ظاهری: 71 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 95000ریال
قیمت با تخفیف: 85500ریال
اطلاعات بیشتر...