آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
جامع ترين راهنماي فارسي عمومي

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: جامع ترين راهنماي فارسي عمومي
تدوین: عليرضا اشرفي
ناشر: چتر دانش
شابک: 1-12-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 342 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
چکیده ای از کتاب:
کتاب حاضر بارها به زیور طبع آراسته و در راستاي مطالعه جامع،کار را براي دانشجویان گرامی آسان نمـوده چـرا که عبارات مهم و درخور توجه در مواد آزمونی سطر به سطر مورد نظر مؤلف قرار گرفته است و با دقـت لازم شـرح شدهاند و اگر با ژرفنگري خوانده شود.میتوان گفت دانشجویان به تمامی پرسش هاي هر درس مـی تواننـد پاسـخ درست بدهند.
شیوه تنظیم مطالب به این صورت استکه ابتدا نکات مهم تاریخ ادبیات،توضیح معـانی و ترکیـب هـاي هـر درس آورده شده است وبخش بعد به شرح آموزه ها و دانشهاي ادبی متون اختصاص داده شـده اسـت دسـت آخـر نیـز معانی و مفهوم اشعار و متون نثر قدیم آورده شده است.
همچنین کتاب دارای آزمون های سالیان متوالی میباشد 6دوره آزمون فراگیر پیام نور و 6 دوره آزمون داخلی پیام نور .

فهرست:
بخش اول:شرح درس
بخش دوم: دانشهاي ادبی
بخش سوم: آزمونهاي فراگیر و امتحانات پایان ترم
برچسب ها:
جامع ترين راهنماي فارسي عمومي   عليرضا اشرفي   جامع ترين راهنماي فارسي عمومي عليرضا اشرفي   راهنماي فارسي عمومي   فارسي عمومي   فارسي عمومي پيام نور   فارسي عمومي اشراقي   ادبيات فارسي   ادبيات فارسي دانشگاهي   ادبيات فارسي پيام نور      نام کتاب: جامع ترين راهنماي زبان عمومي
تدوین: محسن ترقي
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-11-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 208 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: جامع ترين راهنماي انديشه اسلامي 1
تدوین: سيد هادي هاشمي
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-13-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 181 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 80000ریال
قیمت با تخفیف: 72000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الموجز دانشگاهی (مختصر کتاب الموجز فی اصول‌الفقه)
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-29-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 109 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 80000ریال
قیمت با تخفیف: 72000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: کمک آموزشی رویه قضایی
تدوین: سارا علیزاده
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-57-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 66 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 48000ریال
قیمت با تخفیف: 43200ریال
اطلاعات بیشتر...