آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
مختصر آیات‌الاحکام (مباحث حقوقی)

نام کتاب: مختصر آیات‌الاحکام (مباحث حقوقی)
تدوین: مهدی رحیمی
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-009-410-600-978
مشخصات ظاهری: 185 صفحه
نوبت چاپ: اول
زبان: فارسي - عربی
قیمت: 900000ریال
قیمت با تخفیف: 810000ریال
چکیده ای از کتاب: اینجانب در این کتاب در صدد استنباط حکم نیستم و سعی کرده ام که قول مشهور فقهای شیعه را مد نظر داشته باشم و آیاتی که بعضا فقها برای تأیید حکم خود استشهاد کرده اند نقل کنم. تاكنون كتابهاى متعدد و تألیفات گرانسنگى، در موضوع آیات الاحکام به نگارش در آمده است در بین آن ها كتاب هاى كنزالعرفان فاضل مقداد ، زبدة البیان مقدس اردبیلى و مسالک الأفهام شهید ثانی از مشهورترین آنهاست. بنده نیز با بهره گیری از این کتب، و تفاسیری که در حول این آیات نوشته شده است توضیح و شرح مختصری راجع به این آیات بیان نموده ام و در نظر داشتم که هم ترجمه آیات و هم توضیح آن بدون تکلف و روان تقریر گردد.
که انشاء الله برای طلاب و دانشجویان مثمر ثمر خواهد بود.
فهرست:

فصلاول:اکتسابودرآمدها
فصلدوم:اشیائیکهاکتسابآن هاحراماست
فصلسوم:احکامخریدوفروش
فصلچهارم:عقودوایقاعات
فصلپنجم:ازدواجوزناشویی
فصلششم:عواملرفعزوجیتوعلقهزناشویی
فصلهفتم:ارث
فصلهشتم:حدود
فصلنهم:قوانینکیفری

برچسب ها:
مختصر آيات‌الاحکام (مباحث حقوقي)   مهدي رحيمي   مختصر آيات‌الاحکام   مختصر آيات‌الاحکام رحيمي   آيات‌الاحکام   نام کتاب: مختصر حقوق اساسی 1 و 2
تدوین: مسلم یعقوبی
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-79-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 249 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 1300000ریال
قیمت با تخفیف: 1170000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مختصر حقوق سازمانهای بین المللی
تدوین: مسلم یعقوبی
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-87-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 159 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 900000ریال
قیمت با تخفیف: 810000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: مختصر آیین دادرسی مدنی
تدوین: گلریز مهردار قائم مقامی
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-063-410-600-978
مشخصات ظاهری: 447 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: مختصر متون فقه بر اساس الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
تدوین: محسن سینجلی
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-069-410-600-978
مشخصات ظاهری: 513 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 675000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مختصر اصول استنباط
تدوین: محسن سینجلی
ناشر: چتردانش
شابک: 5-116-410-600-978
مشخصات ظاهری: 174 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 950000ریال
قیمت با تخفیف: 855000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مختصر معارف اسلامی با رویکرد کتاب باب حادی عشر
تدوین: حمید نیک فکر
ناشر: چتردانش
شابک: 6-221-410-600-978
مشخصات ظاهری: 226 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 1200000ریال
قیمت با تخفیف: 1080000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مختصر قواعد فقه امامیه
تدوین: حمید نیک فکر
ناشر: چتردانش
شابک: 5-327-410-600-978
مشخصات ظاهری: 260 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...