آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
درست نامه

درستنامه ۵۰۰ پرسش چهارگزینه ای برگزیده زبان عمومی واژگان و درک مطلب چاپ 1

درستنامه 20 دوره حقوق مدنی آزمون وکالت چاپ ۲

درستنامه مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری- چاپ اول

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای متون فقه آزمون های مشاوران حقوقی

درستنامه دوره اصول فقه آزمون وکالت ۲۰ چاپ ۲

درستنامه قانون يار حقوق ثبت چاپ 5 تا 9

درستنامه 20 دوره حقوق جزا آزمون وکالت چاپ 1

قانون صدور چک با اصلاحات جدید

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت سال 96

درستنامه 1200 نکته کلیدي حقوق جزا چاپ 1 و 2

سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال 96

درستنامه قانونیار حقوق ثبت چاپهاي 1 تا 4

درستنامه مجموعه آزمونهاي آزمایشی وکالت چتردانش چاپ اول

درستنامه مجموعه پرسشهاي چهارگزینهاي حقوق مدنی دوجلدي-دکتر قربانی-چ 1تا 5جلد اول 11

درستنامه مختصر حقوق مدنی چاپ 9 و 10

درست‌نامه قانون یار آیین دادرسی کیفری

قانون یار آئین دادرسی کیفری جدید چاپ اول تا چهارم

قانون یار آئین دادرسی کیفری چاپ پنجم تا هشتم

قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ 13

درست نامه قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ 18 تا 23

قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ اول تا دوازدهم منطبق بر قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

درست‌نامه قانون یار آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح چ 2

قانون یار حقوق تجارت چاپ سوم

درستنامه قانون یار تجارت چاپ 11

درستنامه قانون یار تجارت چاپ 12

درستنامه قانون یار تجارت چاپ 13

برچسب ها: درست نامه