آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
اصول فقه نموداری بر اساس اصول الفقه علامه مظفر رحمة الله

نام کتاب: اصول فقه نموداری بر اساس اصول الفقه علامه مظفر رحمة الله
تدوین: مصطفی شاکری (مدرس دانشگاه)
ناشر:
شابک: 1-370-410-600-978
مشخصات ظاهری: 221 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 275000ریال
قیمت با تخفیف: 247500ریال
چکیده ای از کتاب: متأسفانه شیوه ناصواب تدریس مباحث اصولی در فضای دانشگاهی، از بهره و نصیب دانشجویان از این دانش به میزان چشمگیری کاسته است. مباحث اصول فقه نیازمند سادهسازی است؛ البته نه آنچنان که مخاطب را سهلاندیش کند و از فهم عمیق مطالب معذور دارد. بیگمان آشنایی با روشهای فهم متن که در اثر مماسرت با مباحث اصولی حاصل میشود، دانشجویان را قادر میسازد حتی متون حقوقی را با دقت بیشتری فرابگیرند. مقصودم از متون حقوقی صرفا ً قوانین موضوعه نیست؛ بلکه دانش اصول، ذهن ما را به ابزاری مجهز میسازد که در پرتو آن میتوانیم کلیه متون حقوقی و قضایی را بهتر ببینیم و دقیقتر بخوانیم.با این توصیف روشن میشود مخاطبان این کتاب عموم دانشجویان رشته الهیات وحقوق هستند که میخواهند دانش اصول را با زبانی ساده بیاموزند.برچسب ها:
اصول فقه نموداري بر اساس اصول الفقه علامه مظفر رحمة الله   مصطفي شاکري (مدرس دانشگاه)   اصول فقه نموداري بر اساس اصول الفقه علامه مظفر رحمة الله مصطفي شاکري   اصول فقه نموداري   اصول فقه   اصول فقه مصطفي شاکري   اصول فقه نموداري چتردانش      نا موجود

نام کتاب: اصول فقه تحلیلی
تدوین: سيد علي بني صدر
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-133-410-600-978
مشخصات ظاهری: 291 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اصول فقه جامع و کاربردی(جلداول)
تدوین: دکتر نعمت الله دالوند
ناشر: خدمات فرهنگی کرمان
شابک: 1-228-285-600-978
مشخصات ظاهری: 355 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فروق الاصطلاحات (فقهی ، اصولی)
تدوین: دکتر موسی رحیمی - دکتر رضا رحیمی
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-321-410-600-978
مشخصات ظاهری: 222 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 275000ریال
قیمت با تخفیف: 247500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مختصر اصول فقه مظفر با اختصار مباحث رسائل و ۸ سال آزمون دکتری
تدوین: عبدالله مختاری بهمئی-رضا جمشیدوند- مجتبی بختیاری
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-379-310-410-600-978
مشخصات ظاهری: 351 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 450000ریال
قیمت با تخفیف: 405000ریال
اطلاعات بیشتر...