آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
گستره و کاربرد قاعده نفی حرج در طلاق

نام کتاب: گستره و کاربرد قاعده نفی حرج در طلاق
تدوین: دکتر مصطفی شریفی
ناشر:
شابک: 9-358-410-600-978
مشخصات ظاهری: 304 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1350000ریال
چکیده ای از کتاب: از جمله قاعدههای فقهی که در بابهای مختلفی مانند نماز، روزه و حج جریان دارد و به آن استناد میشود، ((قاعده نفی حرج))است؛ آن هم، هنگامی که تکلیفی موجب زحمت و مشقت شدید مکلف شود.

در کتاب حاضر به مطالعه یکی از عامترین و مهمترین قواعد فقه پرداخته میشود. قاعده ((نفی حرج))که در ترجمه با نامهای ((قاعده نفی حرج)) و در تعبیری دیگر ((قاعده نفی عسر و حرج)) شناخته میشود؛ از جمله قواعد مسلم و پرکاربرد در ابواب مختلف فقهی است.
برچسب ها:
گستره و کاربرد قاعده نفي حرج در طلاق   دکتر مصطفي شريفي   گستره و کاربرد قاعده نفي حرج در طلاق دکتر مصطفي شريفي   قاعده نفي حرج در طلاق   نفي حرج   طلاق   مصطفي شريفي   قواعد فقه   چتردانش      نام کتاب: قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی
تدوین: مهدی رحیمی دهسوری-دکتر رضا رحیمی دهسوری
ناشر: چتردانش
شابک: 978-600-410-342-8
مشخصات ظاهری: 131 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 650000ریال
قیمت با تخفیف: 585000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قاعدۀ لاضرر: گزیدة تقریر دروس آیة الله هادی نجفی (دام ظله)
تدوین: سید مرتضی سجادی
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-375-410-600-978
مشخصات ظاهری: 200 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قاعده قرعه
تدوین: مصطفی شاکری
ناشر: چتردانش
شابک: 8-441-410-600-978
مشخصات ظاهری: 131 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قاعدة الحمل الأفعال و الأمور علی الصحیح و الأصحّ
تدوین: جمال الدّین محمد بن غلام رضا الشّریف الکرماني
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-412-410-600-978
مشخصات ظاهری: 94 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قاعده ‏وزر‏ در ‏مصاف ‏با‏ مجازات‏ حبس تعزیری
تدوین: دکتر عبدالرضا اسکندری
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-410-458-600-978
مشخصات ظاهری: 247 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1300000ریال
قیمت با تخفیف: 1170000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تعلیق در عقد
تدوین: محمدعلی حیرانی نوبری
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-507-410-600-978
مشخصات ظاهری: 196 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1000000ریال
قیمت با تخفیف: 900000ریال
اطلاعات بیشتر...