آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قانون آيين دادرسي مدني راهنما

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: قانون آيين دادرسي مدني راهنما
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-33-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 347 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 90000ریال
قیمت با تخفیف: 81000ریال
چکیده ای از کتاب: قانون آئین دادرسي مدني قانوني است شکلي که ارتباط بسیار زیادي با قوانین ماهوي یا شکلي دیگر دارد و از این نظر نیاز به گردآوري مجموعه اي که ارتباط آن را با سایر قوانین نشان دهد احساس مي شود، به عنوان مثال با بررسي ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسي مدني متوجه مي شویم که بین این ماده و ماده ۱4 قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲ ارتباطي به لحاظ تشابه موضوعي حکم مقرر در ماده و مرجع رسیدگي وجود دارد و یا اینکه ماده 48۹ قانون آیین دادرسي مدني با مواد ۳۳ و ۳4 قانون داوري تجاري بین المللي مصوب ۱۳۷6 مرتبط مي باشد. بنابراین پي بردن به ارتباط این مواد و تسریع در یافتن قوانین مرتبط مخصوصا در جهت سهولت کار قضات و وکلاء عامل اصلي در گردآوري مجموعه حاضر است. از طرف دیگر حجم کتابهاي تألیف شده در خصوص این قانون نیز فراوان است و بین دادرسي دانان محترم نیز حسب مورد اختلاف نظرهایي وجود دارد. بر این اساس مؤسسه آموزش عالي آزاد چتردانش با مساعدت اساتید درس آئین دادرسي مدني در راستاي تحقق بخشیدن به ارتباط منظم مواد این قانون و معرفي کتب اساتید برجسته این فن از حقوق مجموعه اي گران بها را فراهم کرده است که مي تواند به عنوان یک کتاب مرجع کمک حال قضات، وکلا و حقوقدانان محترم باشد و در هر مورد به راحتي به قوانین فرعي و کتب مرجع دسترسي پیدا کنند.

فهرست:
-قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) مصوب 1379
- قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب 1392
-از قانون مدنی، جلد سوم: ادله اثبات دعوی مصوب 13مهرماه و 8 آبان ماه 1314
-قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394
-قانون راجع به نحوه مطالبه ديون عادی مصوب 1339
-قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب 1394
-قوانين مرتبط
برچسب ها:
قانون آيين دادرسي مدني راهنما   گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش   قانون آيين دادرسي مدني راهنما گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش   قانون آيين دادرسي مدني   آيين دادرسي مدني   آيين دادرسي مدني راهنما   قانون راهنما   قوانين راهنما   قوانين راهنما چتردانش      نا موجود

نام کتاب: قانون تجارت راهنما
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-44-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 428 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 90000ریال
قیمت با تخفیف: 81000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فرهنگ فقه و حقوق و معارف اسلامی
تدوین: محمود رمضانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-6-90507-600-978
مشخصات ظاهری: 1014 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 320000ریال
قیمت با تخفیف: 288000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: قانون مجازات اسلامی راهنما
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-85-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 377 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: ترجمه تحت اللفظی و روان Law tests قسمت قراردادها (5 و 4) و جزا (6) و حقوق اساسی
تدوین: محمود رمضانی
ناشر: بهنامی
شابک: 6-77-7044-964
مشخصات ظاهری: 356 صفحه
نوبت چاپ: سیزدهم
قیمت: 330000ریال
قیمت با تخفیف: 330000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: نکات مهم LAW TEXTS
تدوین: محمود رمضانی
ناشر: سرای عدالت
شابک: 43-90086-600-978
مشخصات ظاهری: 336 صفحه
نوبت چاپ: هجدهم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 200000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: قانون حمایت خانواده راهنما
تدوین: سید مهدی کاظمی
ناشر: چتردانش
شابک: 7-141-410-600-978
مشخصات ظاهری: 94 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 50000ریال
قیمت با تخفیف: 45000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: بسته جامع آمادگی وکالت 97
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 0
مشخصات ظاهری: 0 صفحه
نوبت چاپ: 0
قیمت: 7300000ریال
قیمت با تخفیف: 6570000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ترجمه فارسی اللمعة الدمشقیة
تدوین: حمید نیک فکر
ناشر: چتردانش
شابک: 0-153-410-600-978
مشخصات ظاهری: 282 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: متن و ترجمه ابواب حقوقی شرایع الاسلام (دوره دو جلدی)
تدوین: مهدی رحیمی
ناشر: چتر دانش
شابک: 1-200-410-600-978
مشخصات ظاهری: 1206 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 1650000ریال
قیمت با تخفیف: 1485000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 راهنما
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 7-208-410-600-978
مشخصات ظاهری: 123 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 55000ریال
قیمت با تخفیف: 49500ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: قانون صدور چک راهنما با اصلاحات سال های 72،82و97
تدوین: مجتبی جهانیان - علی اصغر دل زنده روی
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-296-410-600-978
مشخصات ظاهری: 355 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 60000ریال
قیمت با تخفیف: 54000ریال
اطلاعات بیشتر...