آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی

نام کتاب: قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی
تدوین: مهدی رحیمی دهسوری-دکتر رضا رحیمی دهسوری
ناشر: چتردانش
شابک: 978-600-410-342-8
مشخصات ظاهری: 131 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 170000ریال
قیمت با تخفیف: 153000ریال
چکیده ای از کتاب: این قاعده در قوانین حقوقی کار برد فراوانی دارد بخصوص در بخش جزایی و رویه
قضایی از آن با اصل قانونی بودن مجازا تها نام برده می شود.که تاکید بر حفظ حقوق
و آزادی افراد جامعه و حرکت در ریل قانون دارد، در نتیجه كيي از هدف هاي عمده
قاعده ی قبح عقاب بلابيان و اصل قانون یبودن مجازا تها، حفظ آزادي هاي فردي است
حال اگر تکلیفی بدون بیان، واجب یا حرام گردد و یا قانوني عطف به ماسبق گردد، به
حقوق و آزادي هاي فردي تجاوز خواهد شد.
در پژوهش حاضر به بیان این قاعده و اصل قانونی بودن جرم و مجازا تها از دیدگاه علما اصول و دانشمندان حقوق جزا و قواعد و اصول مرتبط پرداخته شده است.


جهت مشاهده بخشی از کتاب رو لینک (دریافت بخشی از کتاب) کلیلک کنید.
برچسب ها:
قاعده قبح عقاب بلابيان با رويکردي کاربردي   قاعده قبح عقاب بلابيان   قاعده قبح عقاب بلابيان با رويکردي کاربردي مهدي رحيمي دهسوري دکتر رضا رحيمي دهسوري   مهدي رحيمي دهسوري   دکتر رضا رحيمي دهسوري   قاعده قبح عقاب بلابيان دهسوري   قاعده قبح عقاب بلابيان چتردانش   قواعد فقه   قواعد فقه چتردانش   فقه      نام کتاب: مختصر قواعد فقه امامیه
تدوین: حمید نیک فکر
ناشر: چتردانش
شابک: 5-327-410-600-978
مشخصات ظاهری: 254 صفحه
نوبت چاپ: اول-98
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 225000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گستره و کاربرد قاعده نفی حرج در طلاق
تدوین: دکتر مصطفی شریفی
ناشر:
شابک: 9-358-410-600-978
مشخصات ظاهری: 304 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 375000ریال
قیمت با تخفیف: 337500ریال
اطلاعات بیشتر...