آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قانون امور حسبی راهنما

نام کتاب: قانون امور حسبی راهنما
تدوین: سید مجتبی موسوی - شهرام عابدینی
ناشر: چتر دانش
شابک: 1-312-410-600-978
مشخصات ظاهری: 102 صفحه
نوبت چاپ: اول98
قیمت: 85000ریال
قیمت با تخفیف: 76500ریال
چکیده ای از کتاب: در عصر کنونی درصد قابل توجهی از مراجعات به دادگاه ها و دادسراها مربوط به موضوعات امور حسبی است.
برچسب ها:
قانون امور حسبي راهنما    سيد مجتبي موسوي و شهرام عابديني   نام کتاب: قانون امور حسبی تحریری
تدوین: سید مجتبی موسوی - شهرام عابدینی
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-313-410-600-978
مشخصات ظاهری: 122 صفحه
نوبت چاپ: اول98
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...