آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قرارهای تأمین کیفری نظارت قضایی و قرارهای نهایی با رویکرد کاربردی براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری

نام کتاب: قرارهای تأمین کیفری نظارت قضایی و قرارهای نهایی با رویکرد کاربردی براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری
تدوین: دکتر محمد مصدق
ناشر: انتشارات جنگل
شابک: 4-329-316-600-978
مشخصات ظاهری: 288 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 140000ریال
قیمت با تخفیف: 140000ریال
چکیده ای از کتاب: در این کتاب قصد داریم قرار های تامین کیفری،قرار های نظارت قضایی و قرار هایی را که مقام قضایی پس از ختم تحقیقات صادر میکند مورد بررسی قرار دهیم. برهمین مبنا ،مطالب این کتاب در سه فصل مجزا تنظیم شده است:
فصل نخست با عنوان قرار های تامین کیفری
فصل دوم با عنوان قرار های نظارت قضایی
فصل سوم با عنوان قرار های نهایی
در پایان کتاب مواد قانونی مربوط به موضوع بحث(قرار های تامین کیفری،نظارت قضایی و قرار های نهایی)به عنوام ضمیمه افزوده شده است تا چنان چه نیاز به مراجعه به متن قانون باشد ،به سهولت انجام گیرد.
کتاب مناسب دانشجویان حقوقی در تمامی سطوح و همچنین داوطلبان و کارآموزان وکالت و قضاوت.
برچسب ها:
قرارهاي تأمين کيفري نظارت قضايي و قرارهاي نهايي با رويکرد کاربردي براساس قانون جديد آيين دادرسي کيفري   دکتر محمد مصدق   قرارهاي تأمين کيفري نظارت قضايي و قرارهاي نهايي با رويکرد کاربردي براساس قانون جديد آيين دادرسي کيفري دکتر محمد مصدق   قرارهاي تأمين کيفري نظارت قضايي و قرارهاي نهايي   قرارهاي تأمين کيفري نظارت قضايي و قرارهاي نهايي با رويکرد کاربردي   قرارهاي تأمين کيفري نظارت قضايي و قرارهاي نهايي دکتر محمد مصدق   قانون جديد آيين دادرسي کيفري      نام کتاب: یاد استاد در رثای استاد امیر ناصر کاتوزیان
تدوین: تهمورث بشیریه
ناشر: خرسندی
شابک: 9-476-114-600-978
مشخصات ظاهری: 328 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آیین دادرسی کیفری بر مبنای قانون جدید مصوب 1392 و آخرین اصلاحات مصوب 1394
تدوین: دکتر محمد مصدق
ناشر: انتشارات جنگل
شابک: 9-270-316-600-978
مشخصات ظاهری: 464 صفحه
نوبت چاپ: ششم
قیمت: 240000ریال
قیمت با تخفیف: 240000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فقه استدلالی در نظم حقوقی
تدوین: حسین جاور- محدثه اصولی
ناشر: مرکز نشر کتاب
شابک: 5-79-7218-964-978
مشخصات ظاهری: 192 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 185000ریال
قیمت با تخفیف: 185000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اصول فقه جامع و کاربردی(جلد دوم)
تدوین: دکتر نعمت الله دالوند
ناشر: خدمات فرهنگی کرمان
شابک: 0-1683-00-622-978
مشخصات ظاهری: 309 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 380000ریال
قیمت با تخفیف: 380000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مختصر اصول فقه
تدوین: محمد بخشی کشتلی
ناشر: طرح نوین اندیشه
شابک: 8-79-6284-600-978
مشخصات ظاهری: 520 صفحه
نوبت چاپ: چهارم بهار96
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...