آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
مجموعه آیین دادرسی مدنی

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: مجموعه آیین دادرسی مدنی
تدوین: نادر صحرائی موانه
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-21-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 283 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
چکیده ای از کتاب: كتاب حاضر اولين مجموعه از سري كتب آموزشي جامع مؤسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش مي باشد كه تحت عنوان «مجموعه آيين دادرسي مدني» تنظيم شده است. اين كتاب مجموعهاي است كامل و دقيق از «حقوق دادرسي مدني» كه در نگارش آن از كتابهاي با ارزش دادرسي دانان ايراني استفاده شده است.در اين كتاب عمده مطالب مورد نياز دانشجويان رشته حقوق در آزمونهاي مختلف حقوقي با ترتيب و نظم حقوقي خاص گردآوري شده است. گردآورنده در تهيه اين كتاب از اصيل ترين و معتبرترين كتب آيين دادرسي مدني موجود استفاده نموده است و در عين حال در جاي جاي كتاب دقيقترين نظرات بر اساس رويه قضايي و نظرات اساتيد محترم آيين دادرسي مدني مشخص شده است. بسياري از مطالب اين كتاب نيز بعنوان مطالبي بديع توسط نگارنده آورده شده است كه با توجه به مطالعات صورت گرفته و بحث هاي آزاد كلاسي نياز به آنها احساس ميشد.در اين كتاب اساس و بنيان جمع آوري مطالب وجود دو منبع بسيار ارزنده از دو استاد مسلم «حقوق آيين دادرسي مدني» بوده است كه كمتر دانشجوي حقوقي است كه افتخار شاگردي اين دو استاد را بطور مستقيم يا غير مستقيم نداشته باشد: 1- مجموعه سه جلدي آيين دادرسي مدني جناب استاد آقاي دكتر عبدالله شمس. 2- آيين دادرسي مدني و ادله اثبات دعوا جناب استاد آقاي دكتر عباس كريمي. اينجانب نيز بعنوان دانشجوي حقوق در تمام طول تحصيل از منابع فوق و ساير منابع استفاده نموده ام و از محضر جناب استاد دكتر عباس كريمي فيض برده و افتخار شاگردي ايشان را دارم. علاوه بر اين در نگارش اين كتاب از كتابهاي كاربردي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه نيز استفاده شده است كه به دليل ارجاعات بسيار زياد كتابهاي فوق و تشابه آن با منابع اصلي استفاده شده در اين كتاب از ارجاع به كتابهاي معاونت محترم مذكور خودداري شده و فهرست اين منابع در كتابنامه درج شده است.همانطور كه تمام حقوقدانان معترفند هيچ كتابي در زمينه آيين دادرسي مدني در سنوات اخير وجود ندارد كه جايگزين منابع فوق باشد و دانشجوي حقوق را از مطالعه كتاب جناب استاد دكتر شمس و جناب استاد دكتر كريمي بي نياز كند. اما شايد حجم زياد كتاب هاي فوق و مباحث تطبيقي آنها با حقوق ساير كشورها و فرصت اندك داوطلبين آزمونهاي حقوقي موجب افزايش اضطراب و عدم اعتماد به نفس دانشجويان شده و تدوين مجموعهاي مختصر و دقيق در چنين شرايطي را الزام آور سازد.نگارنده با اين هدف و صرفاً جهت بررسي نكات عمده و حل مشكلات فوق درصدد تأليف اين كتاب برآمده و با استفاده از منابع مختلف علي الخصوص دو منبع ذكر شده اين مجموعه را آماده نموده است. در همين جا به تمام دانشجويان حقوق توصيه مي شود كه به مطالعه منابع اصلي و كتب فوق پرداخته و با وجود اين مجموعه يا ساير كتاب هاي آموزشي همكاران محترم كه براي آماده سازي آزمونهاي حقوقي تدوين شده است احساس بي نيازي نكنند و درصدد افزايش دانش حقوقي خويش برآيند تا به اين ترتيب به مطالب ارزنده اساتيد محترم اشراف داشته و شمِّ حقوق قوي بدست آورند. از جناب استاد دكتر عباس كريمي استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران صميمانه سپاسگزارم كه با طيب نفس رضايت خويش را در استفاده از كتاب ارزشمندشان ابراز داشتند كه اثر ايشان راهنماي بسيار گرانبهايي در نگارش كتاب حاضر بود. از جناب استاد دكتر عبدالله شمس استاد بزرگ آيين دادرسي مدني نيز كمال قدرداني را دارم و بعنوان شاگرد كوچك ايشان مراتب احترام و سپاس خويش را به جا ميآورم. در تأليف اين كتاب و نموداري كردن تمام مطالب آن از دوست بسيار عزيز و همراه بسيار صبورم جناب آقاي علي نيكوكار دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي كه زحمات بسياري متحمل شدند و تا پايان كتاب اينجانب را راهنمايي كردند كمال تشكر و قدرداني را دارم. از سركار خانم ناديا اسود دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران نيز بسيار سپاسگزارم كه در تطبيق مواد و قوانين فرعي و ويرايش اين مجموعه اينجانب را همراهي نمودند.

فهرست:
باب‬ اول:‬در‬صلاحیت‬دادگاه ها
باب‬ دوم:وکالت‬ در‬ دعاوي
باب ‬سوم:‬دادرسي‬ نخستین
باب‬ چهارم:‬طرق‬ شکایت‬ از‬ آراء
باب ‬پنجم:‬مواعد
باب ‬ششم:‬داوري
باب ‬هفتم:‬هزینة ‬دادرسي ‬و‬ اعسار

برچسب ها:
مجموعه آيين دادرسي مدني   نادر صحرائي موانه   مجموعه آيين دادرسي مدني نادر صحرائي موانه   آيين دادرسي مدني   قانون آيين دادرسي مدني   آيين دادرسي مدني      نا موجود

نام کتاب: مجموعه حقوق تجارت
تدوین: فرانك افتخاري
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-28-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 287 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: کمک آزمون حقوق مدنی
تدوین: عبدا... رضازاده پاشا
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-04-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 321 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: كمك آزمون حقوق بین‌الملل عمومی(1)
تدوین: جابر پریشان
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-02-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 333 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: شرحی بر آیین دادرسی کیفری
تدوین: دکتر بابک فرّهی
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-220-410-600-978
مشخصات ظاهری: 439 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 325000ریال
قیمت با تخفیف: 292500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: شرحی بر قانون مجازات اسلامی
تدوین: دکتر بابک فرّهی
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-222-410-600-978
مشخصات ظاهری: 482 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 315000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بایسته‌های آیین دادرسی مدنی
تدوین: دکتر رحمان عمروانی
ناشر: چتردانش
شابک: 5-228-410-600-978
مشخصات ظاهری: 288 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آموزه‌های حقوق جزای عمومی
تدوین: بهداد کامفر
ناشر: چتر دانش
شابک: ‭978-600-410-355-8‬
مشخصات ظاهری: 644 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 850000ریال
قیمت با تخفیف: 765000ریال
اطلاعات بیشتر...