آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
مباحث مشترک آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری

نام کتاب: مباحث مشترک آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری
تدوین: سمانه معصومی تروجنی - معصومه محمدی دارابی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-565-410-600-978
مشخصات ظاهری: 251 صفحه
نوبت چاپ: اول
زبان: فارسي
قیمت: 1300000ریال
قیمت با تخفیف: 1170000ریال
چکیده ای از کتاب:
برچسب ها:
   نام کتاب: کتاب شناسی آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی
تدوین: سید مهدی کاظمی
ناشر: چتردانش
شابک: 8-201-410-600-978
مشخصات ظاهری: 294 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1850000ریال
قیمت با تخفیف: 1665000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: نکته نمودار آیین دادرسی مدنی
تدوین: مهدی تلبا
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-369-410-600-978
مشخصات ظاهری: 310 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 1850000ریال
قیمت با تخفیف: 1665000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25با اصلاحات 1402
تدوین: مهدی چراغ
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 2-612-410-600-978
مشخصات ظاهری: 60 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون دیوان عدالت اداری نموداری
تدوین: مهدی چراغ، مصطفی افشاری
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 8-623-410-600-978
مشخصات ظاهری: 96 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...