آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
التوحید الفائق في معرفة الخالق (عربی)

نام کتاب: التوحید الفائق في معرفة الخالق (عربی)
تدوین: آية الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-538-5
مشخصات ظاهری: 92 صفحه
نوبت چاپ: دوم
زبان: عربی
قیمت: 950000ریال
قیمت با تخفیف: 855000ریال
چکیده ای از کتاب:
برچسب ها:
   نا موجود

نام کتاب: دو گفتار در بداء
تدوین: سیدعلی بنی‌صدر
ناشر: چتردانش
شابک: 7-59-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 77 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 450000ریال
قیمت با تخفیف: 405000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفتارهایی در نقد فلسفه و عرفان
تدوین: حمید نیک فکر
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-508-8
مشخصات ظاهری: 204 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1100000ریال
قیمت با تخفیف: 990000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: معارف اعتقادی امامیه به انضمام متن و ترجمه شرح باب حادی عشر
تدوین: حمید نیک فکر
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-509-5
مشخصات ظاهری: 392 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: توحید فائق در معرفت خالق
تدوین: آيت الله شيخ ماجد کاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 2-539-410-600-978
مشخصات ظاهری: 124 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 1100000ریال
قیمت با تخفیف: 990000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: جواز طلبة الشفاعة‌ من النبی (ص) والائمة الاطهار (ع) وبطلان التفویض
تدوین: آیت الله شیخ ماجد کاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-589--9
مشخصات ظاهری: 100 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: جواز طلب شفاعت ازپیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و بطلان تفویض
تدوین: آیت الله شیخ ماجد کاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-572-9
مشخصات ظاهری: 140 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الحسن و القبح عقلیان ام شرعیان ام اعتباریان؟
تدوین: آیت الله شیخ ماجد کاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-600-410-600-978
مشخصات ظاهری: 28 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: التوحید الالهی فی نهج البلاغه
تدوین: آیت الله شیخ ماجد کاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-589-410-600-978
مشخصات ظاهری: 252 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقائق الاسرار (فی شرح الزیارة الجامعة الکبیره)
تدوین: شیخ محمد تقی آقا نجفی اصفهانی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-646-410-600-978
مشخصات ظاهری: 918 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 6000000ریال
قیمت با تخفیف: 5400000ریال
اطلاعات بیشتر...