آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قانون يار حقوق جزای عمومی

نام کتاب: قانون يار حقوق جزای عمومی
تدوین: میثم مختارزاده
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-62-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 611 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 675000ریال
چکیده ای از کتاب: این کتاب براي استفاده دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته حقوق و الهيات (گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي) براي شرکت در آزمون هاي حقوقي اعم از کارشناسي ارشد، وکالت، قضاوت و... مناسب مي باشد.
در این کتاب مواد 1 الي 159 قانون مجازات اسلامي که در حوزه حقوق جزاي عمومي واقع است به طور تخصصي و مشروحاً مورد مداقه و بررسي نويسنده قرار گرفته و براي هر ماده به ذکر نکات، طرح سوالات و بيان پاسخنامه، مبادرت نموده است.
اگر چه مواد مذکور، در کتاب قانون يار مجازات اسلامي هم با نکته ها و سوال هاي مربوطه، وجود دارند لکن در اين کتاب، مفصلاً به آن ها پرداخته شده به نحوي که کتاب حاضر، بيش از 600 نکته و 470 سوال را پيرامون اين مواد، شامل مي شود. پاره يي از پرسش ها توسط مؤلف طرح شده اند و برخي برگرفته از آزمون هاي حقوقي مي باشند.
يادآور مي شود پايان کتاب نيز براي بهره گيري بيشتر مخاطبان به مطالب و قوانين ديگري هم چون تاريخ تحولات حقوق جزا، مکاتب کيفري، قانون جرايم رايانه اي، قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، قانون تشديد مجازات جاعلين اسکناس، واردکنندگان، توزيع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مبارزه با قاچاق انسان و... اختصاص يافته است.


فهرست:

بخش اول: مواد عمومي
بخش دوم: مجازات ها
بخش سوم: جرایم
بخش چهارم: شرایط و موانع مسؤوليت کيفری
-قوانين متفرقه
-قانون جرایم رایانه ای(مصوب 1388/3/5)
-آیين نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونيکی مصوب 1393
-قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367
-قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور (مصوب 1369/9/19 )با اصلاحات 1384
-قانون تشدید مجازات جاعلين اسکناس و وارد کنندگان توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول (مصوب 1368/1/29) ) مجمع تشخيص مصلحت نظام
-قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب4/28/1383)
-قانون مبارزه با پولشوئي (مصوب 1386/11/2)
-قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 14 اردیبهشت 1339
-قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي نمایند(مصوب 1386/10/16)
-آئين نامه کميسيون عفو و تخفيف مجازات محکومين (مصوب 1387/9/12)
-آیين نامه اجرایی ماده (79)قانون مجازات اسلامی(مصوب 1393/6/5)
-منابع قانون یار حقوق جزای عمومی
- (جرایم قابل گذشت قانون تعزیرات مصوب 1375)


برچسب ها:
قانون يار حقوق جزاي عمومي   ميثم مختارزاده   قانون يار حقوق جزاي عمومي ميثم مختارزاده   قانون يار جزاي عمومي   قانون يار   قانونيار   قانون يار جزاي مختار زاده   حقوق جزاي عمومي   حقوق جزا   قانون يار چتردانش      نام کتاب: قانون‌یار مجازات اسلامی مصوب 92
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-78-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 966 صفحه
نوبت چاپ: چهل و شش
قیمت: 2200000ریال
قیمت با تخفیف: 1980000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون یار آیین دادرسی مدنی
تدوین: صابر خلیل نژاد کیاسری
ناشر: چتر دانش
شابک: 1-48-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 704 صفحه
نوبت چاپ: سی و ششم
قیمت: 3950000ریال
قیمت با تخفیف: 3555000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون یار حقوق تعهدات
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-016-410-600-978
مشخصات ظاهری: 168 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون یار حقوق تجارت
تدوین: وحید امینی
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-026-410-600-978
مشخصات ظاهری: 991 صفحه
نوبت چاپ: بیست و هشتم
قیمت: 4950000ریال
قیمت با تخفیف: 4455000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون یار آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 978-600-410-006-9
مشخصات ظاهری: 837 صفحه
نوبت چاپ: سی و هفتم
قیمت: 3950000ریال
قیمت با تخفیف: 3555000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون یار اصول فقه
تدوین: وحید عظیمی تهرانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-26-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 465 صفحه
نوبت چاپ: یازدهم
قیمت: 2750000ریال
قیمت با تخفیف: 2475000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون یار حقوق ثبت
تدوین: محمد شعبانی- میثم عبداللهی
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-33-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 527 صفحه
نوبت چاپ: بیستم
قیمت: 3300000ریال
قیمت با تخفیف: 2970000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون یار حقوق بین الملل خصوصی
تدوین: ایام کمرخانی - سعید امیرخانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-03-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 298 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 650000ریال
قیمت با تخفیف: 585000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون یار امور حسبی
تدوین: سید مجتبی موسوی- قائم الدین شعبانی حاجی
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-55-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 260 صفحه
نوبت چاپ: ششم
قیمت: 1100000ریال
قیمت با تخفیف: 990000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون یار حقوق خانواده
تدوین: سید مهدی کاظمی
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-071-410-600-978
مشخصات ظاهری: 525 صفحه
نوبت چاپ: 3
قیمت: 1350000ریال
قیمت با تخفیف: 1215000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون یار قانون مدنی
تدوین: سید رضا هاشمی- فواد هاشم زاده- رضا کریمی منفرد
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-488-410-600-978
مشخصات ظاهری: 785 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 1950000ریال
قیمت با تخفیف: 1755000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون یار حقوق جزای اختصاصی (1) (جرایم علیه اشخاص)
تدوین: میثم مختارزاده
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-364-410-600-978
مشخصات ظاهری: 920 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1300000ریال
قیمت با تخفیف: 1170000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: قانون یار قوانین خاص حقوقی - جزایی
تدوین: صادق صیادی
ناشر: چتردانش
شابک: 978-600-410-394-7
مشخصات ظاهری: 3جلد (2153 صفحه) صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2500000ریال
قیمت با تخفیف: 2250000ریال
اطلاعات بیشتر...